Meld deg på nyhetsbrev
Populære Eventer

Personvern

 

Hvordan behandler Revy & Teaterservice dine personopplysninger?

 

I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler om deg som forbruker som har gjort et kjøp hos oss.

Vi behandler dine kontaktopplysninger med det som er nødvendig for at du skal kunne kjøpe en hotellpakke eller billett hos oss, f.eks  navn, adresse, telefonnr. alder og en e-postadresse, samt i visse andre tilfeller når det er nødvendig for vårt avtaleforhold.

For visse billetter krever arrangørene flere opplysninger av sikkerhetshensyn og da behandler vi også slike opplysninger.

Informasjon om dine personopplysninger har vi fått fra deg eller fra noen som har bestilt billetter på dine vegne.

Vi behandler også din e-postadresse for å sende deg tilpasset og relevant markedsføring. Det gjør vi aldri dersom du har takket nei til det. Du kan når som helst meddele oss at du ikke vil motta markedsføring.

Vi behandler også dine personopplysninger for å hjelpe deg med bestillingen din gjennom vår kundeservicetjeneste.

 

I henhold til gjeldende personvernforordning har du en rekke rettigheter, som f.eks. retten til å motsette deg en bestemt behandling og retten til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR REVY & TEATERSERVICE

Revy & Teaterservive as( heretter nevnt som RTS) bryr oss om og prioriterer ditt personvern.

Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Personopplysninger er alt som kan kobles til deg som person- også opplysninger om dine kjøp. I denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger samt hvilke rettigheter du har.

Revy & Teaterservice AS  med organisasjonsnummer *********, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig).

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger ta gjerne kontakt med oss på vår e-postadresse post@revyogteater.no eller ring oss på 552161709901. Vår postadresse er Edv. Griegsplass 1, 5015 Bergen.

 

Vilkårene som gjelder for ditt kjøp er underlagt våre kjøpsbetingelser.

 

De personopplysningene som vi behandler om deg er først og fremst opplysninger som du selv eller noen som gjør en bestilling på dine vegne har valgt å oppgi.

RTS selger aldri dine personopplysninger.

Vi deler personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg på en god og effektiv måte.

Dine personopplysninger behandles hovedsakelig av oss i RTS, og de selskapene/ samarbeidspartnerne som trenger dine personopplysninger for at vi skal kunne levere deg kjøpte tjenester.

 

For å gjennomføre din bestilling og sikre at du får de billettene du har bestilt, deler vi opplysninger som våre leverandører, f.eks. arrangører og billettsystemer av en konsert eller forestilling krever for bestillingen.

- Vi deler også dine opplysninger for å kunne gi deg tilbud som er relevante for bestiltt arrangement for å kunne gjøre din opplevelse på arrangementet enda bedre.

 

- Vi deler også dine personopplysninger med våre eksterne leverandører av bookingsystemer for at vi skal kunne håndtere våre forpliktelser overfor deg og drive vår virksomhet. Våre leverandører behandler dine personopplysninger kun etter oppdrag fra oss og har kun tilgang til de opplysninger som kreves for å oppfylle sine forpliktelser overfor oss.

 

- For å kunne gjennomføre ditt kjøp kommer vi til å dele enkelte av dine personopplysninger med den betalingstjenesteleverandøren vi benytter for å håndtere betalingen.

- Vi deler også enkelte av dine personopplysninger med andre leverandørereller for at du skal få dine billetter eller bekreftelser utskrevet og levert hjem til deg dersom du har valgt dette.

 

Deler vi dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

RTS behandler generelt dine personopplysninger innenfor EU/EØS, da vi har egen bookingmotor i Norge.

I noen tilfeller kan vi benytte leverandører utenfor EU/EØS. RTS overfører personopplysninger til f.eks Ticketmaster som har sine baser utenfor Norge. Det samme gjelder de hotellkjeder vi har som leverandører.

 

-Vi overfører kun dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

 

 

Hvilke rettigheter har du for å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Du har visse rettigheter vedrørende behandlingen av dine personopplysninger.

For å utøve dine rettigheter, kontakt oss via kontaktinformasjonen som er angitt innledningsvis i denne personvernerklæringen.

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis du har samtykket i behandlingen av dine personopplysninger har du til enhver tid rett til å trekke tilbake hele eller deler av samtykket. Tilbaketrekkingen av samtykket ditt vil imidlertid ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger som skjedde før tilbaketrekkingen fant sted.

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse på om personopplysninger som gjelder deg behandles av oss, samt innsyn i informasjon om hvordan personopplysninger behandles, f.eks. formålene med behandlingen og kategoriene av personopplysninger som behandlingen gjelder for. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles av oss. En forespørsel gjøres ved å kontakte oss.

Rett til korrigering

Du har også rett til å få uriktige personopplysninger korrigert uten unødig forsinkelse, samt ved fremleggelse av informasjon, komplettere ufullstendige personopplysninger. Vær oppmerksom på at denne rettigheten ikke gjelder hvis navnet som er oppgitt på en bestilling ikke er mulig i henhold til gjeldende regler.

 

Du har rett til få dine personopplysninger slettet hvis:

- personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn eller behandlet for.

- du trekker tilbake ditt samtykke som ligger til grunn for behandlingen, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen;

- du protesterer mot behandlingen og det ikke finnes berettigede grunner til fortsatt behandling som veier tyngre enn dine berettigede grunner til ikke å fortsette;

- personopplysninger er blitt behandlet ulovlig; eller

- personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som RTS er underlagt.

RTS sletter dine personopplysninger på din anmodning, forutsatt at RTS ikke har plikt til å lagre personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

 

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses hvis:

- du bestrider riktigheten av opplysningene (men kun i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere dette);

- behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet anmoder om at bruken av opplysningene begrenses;

- du har behov for personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, selv om vi ikke lenger trenger personopplysningene for vårt formål med behandlingen; eller

- du har protestert mot behandlingen, og vi ikke kontrollert om vår berettigede interesse for behandling av dine personopplysninger veier tyngre enn din berettigede interesse til at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Rett til å protestere mot behandling

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som har grunnlag i interesseavveining. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi kan vise berettigede interesser til behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du har også rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til markedsføringsformål, herunder profilering. Profilering er at vi behandler informasjon om dine preferanser, oppførsel og kjøpshistorikk for å kunne sende deg tilpassede tilbud. Dette betyr at du har rett til å takke nei til nyhetsbrev og andre markedsføringsmeldinger fra oss. Hvis du motsetter deg markedsføring og/eller profilering blir dine personopplysninger ikke lenger behandlet for slike formål.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til en kompetent regulerende myndighet (uten at det berører andre administrative midler eller rettsmidler). En slik klage inngis fortinnsvis til myndigheten i EU/EØS-medlemsstaten der du har verneting, der du arbeider eller der brudd på gjeldende lover og forskrifter for personvern påstås å ha forkommet. Den kompetente tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og skal ha rett til å overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet) hvis:

- behandlingen er basert på ditt samtykke eller avtale; og

- behandlingen utføres automatisk

Du har rett til å få personopplysninger overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig.

 

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger

Her kan du lese mer detaljert om hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler og hva det rettslige grunnlaget for behandlingen er. Du kan også lese om hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

Merk at kolonnen nedenfor kun angir hvor lenge vi behandler opplysningene for det formål som er angitt i samme rad. De samme opplysningene kan bli lagret lenger for et annet formål.

I den tredje kolonnen kan du også lese om det rettslige grunnlaget vi har for lovlig å behandle dine opplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

 

For at vi skal kunne oppfylle vår avtale, f.eks. utstede billetter til et arrangement kreves det at vi behandler opplysninger om deg. Om du ikke oppgir dine opplysninger vil vi ikke kunne fullføre ditt kjøp. Du vil heller ikke kunne reklamere på ditt kjøp eller få hjelp til å overføre din billett til en annen person. Vi må videre behandle dine opplysninger for å følge lovbestemte eller øvrige krav, f.eks. bokføringslovens krav til å oppbevare opplysninger.

  

  For å kunne administrere kjøpet ditt, f.eks. for at vi skal kunne vite hvem vi har inngått avtale med, levere billettene dine, samt sende bekreftelsesmail på kjøpet ditt og komme i kontakt med deg vedrørende bestillingen din.

Den informasjonen som er nødvendig ut ifra bestillingen, vanligvis navn, e- postadresse, telefonnummer og postadresse samt informasjon om hva du har bestilt.

  Behandlingen er nødvendig for å fullføre vår avtale med deg samt for å følge forbrukerrettslig lovgivning.

Opplysningene behandles fra det tidspunktet du har bestilt billettene til arrangementet har funnet sted.

  For å sikre din bestilling hos arrangører som av sikkerhetsårsaker eller bestillingsregler krever ytterligere

   Avhengig av hvilke opplysninger arrangøren krever; navnet ditt din, postadresse, e- postadresse og nasjonalitet,

    Vår berettigede interesse av å etterkomme arrangørens krav vedrørende sikkerhetsformål, for å kunne

   Opplysningene behandles av oss fra det tidspunktet du har bestilt billettene til vi har levert billettene dine og arrangementet

 

  For å håndtere eventuelle krav mot oss, f.eks. ved reklamasjoner.

Navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og informasjon fra vår kommunikasjon med deg i forbindelse med kravet ditt (f.eks. tidspunktet for kjøpet og hvorfor du reklamerer).

  Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne agere i samsvar med forbrukerrettslig lovgivning; den foretas også med støtte i vår berettigede interesse av å kunne forsvare oss ved et eventuelt rettslig krav.

Opplysningene behandles fra det tidspunktet du har meldt ditt krav og behandles så lenge prosessen vedrørende kravet pågår.

Om vi avviser et krav, lagrer vi alltid informasjon om det i et år i tilfelle du skulle velge å få saken prøvd av Forbrukerrådet.

  For å følge regnskapslovgivning.

  Historikk om utførte betalinger, transaksjoner etc. som utgjør regnskapsmateriale. Dette inkluderer informasjon som framgår av fakturaen din, som navn, personnummer, postadresse og e- postadresse.

   Behandlingen er nødvendig for å følge gjeldende lov, dvs. regnskapsloven.

  Opplysningene behandles i fem år i samsvar med regnskapsloven.

  For å administrere ditt ærende når du er i kontakt med vår kundeservice.

   E-postadresse, telefonnummer og eventuelle øvrige personopplysninger du gir i forbindelse med at du kontakter vår kundeservice, f.eks. kjøpet ditt.

    Vår berettigede interesse av å hjelpe deg med ærendet ditt.

   Opplysningene behandles fra det tidspunktet du kontakter vår kundeservice og til vi har hjulpet deg med ditt ærende.

 

Når du skal benytte billetter som en annen har kjøpt hos RTS

Når andre enn deg som skal benytte billettene har foretatt en bestilling hos oss behandler vi dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med den som har foretatt bestillingen, samt for at du skal kunne benytte billettene.

            

 

For å administrere en bestilling der bestilleren har oppgitt deg som en person som skal gå på arrangementet samt for å komme i kontakt med deg.

Navnet og telefonnummeret ditt samt din e- postadresse.

Vår berettigede interesse av å fullføre avtalen med kunden vår samt av å sikre at du kan benytte billetten.

Opplysningene behandles fra det tidspunktet du har bestilt billettene til billettene er levert til deg.

For å sikre din bestilling hos arrangører som av sikkerhetsårsaker krever ytterligere personopplysninger.

Avhengig av hvilke opplysninger arrangøren krever; navnet ditt, postadressen og e- postadressen din samt nasjonalitet, fødselsdato og passnummer.

Vår berettigede interesse av å møte arrangørens krav vedrørende sikkerhetsformål, for å kunne sikre at du benytter billetten.

Opplysningene behandles av oss fra det tidspunktet du bestiller billettene til vi har lever dine billetter og arrangementet har funnet sted.

For å kunne kommunisere med deg og gi deg informasjon samt tilbud må vi behandle visse personopplysninger om deg. Om du ikke oppgir de opplysningene som kreves vil vi heller ikke kunne hjelpe deg med din sak, svare på dine spørsmål eller gi deg relevante tilbud.

Dersom du ikke vil at vi behandler dine personopplysninger for å sende deg tilpasset markedsføring har du alltid rett til å takke nei til dette. På samme måte kan du alltid takke nei til annen markedsføring, helt eller delvis. Les mer om dine rettigheter i det ovenstående.

For å sende e-post til Navnet ditt og e- Vår berettigede Opplysningene

deg og etterspørre postadressen din interesse av å behandles fram til vi har

 

For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger? 

For å kunne sende ut tilbud og informasjon til deg vedrørende den billetten du har kjøpt av oss, f.eks. informasjon og tilbud som gjelder arrangementsstedet og for å dele dine opplysninger innen vårt konsern for samme formål.

Navnet ditt og e- postadressen din samt informasjon om hva du har bestilt.

Vår berettigede interesse av å markedsføre oss overfor deg som kunde.

Opplysningene behandles fra det tidspunktet du har bestilt billettene til arrangementet er over eller gyldighetstiden for billetten er utløpt.

 

Denne personvernerklæringen er fastsatt av Revy & Teaterservice AS den 2019-00-00.